Filtrering af mikrojern på Helle Vest Vandværk

Filtering af jern på et vandværk kan være påvirket af en speciel sammensætning af grundvandet, og som beskrevet herunder – også når der opstår flere faktorer der er sammenfaldende.
På Andelsvandværket Helle Vest har der over en årrække været et stigende jernindhold i drikkevandet. For at afdække hvor det høje jernindhold kom fra blev der foretaget grundige analyser af vandet fra boringer til afgang vandværk.
Her blev det bekræftet, at jernpartiklerne var af typen mikrojern. Mikrojern blev konstateret i mere end 70% af drikkevandet, og har højst sandsynligt også været skyld i overskridelserne på total jern, som der er set i de senere år på afgang vandværk.

Læs hele artiklen her – Filtrering af mikrojern