Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Afblæsning af restgasser - konsekvenser ved manglende fjernelse Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I visse områder af landet indeholder grundvandet en vis mængde gasser, der er opstået via en anaerob nedbrydning af fossiler. Det ses oftest som forekomst af metan og/eller svovlbrinte. Forekomsten er som regel størst i kystnære områder, men også inde i landet forekommer det. Læs mere...