Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Vejledning om teknisk tilsyn Redaktionen, 01-01-2012

Denne vejlednings formål er at støtte og vejlede kommunerne omkring udførelsen af de tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg, men vejledningen henvender sig også til vandværkerne og vandselskaberne, og til dels til forbrugerne omkring forståelsen og anvendelsen af vandforsyningslovens regelsæt om tilsyn med vandforsyningsanlæg. Læs mere...

Tilstandsrapporter og tekniske tilsyn Kristen Simonsen, formand Region Nord, 01-01-2012

Det burde bekymre alle vandværksfolk, at der daglig er ca. 10 vandforsyninger med kogepåbud i Danmark, og det vil helt sikkert resultere i nogle nye krav til vandforsyningerne. Læs mere...