Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Fra brønd til boring brøndborer Aage Bonde, A. Højfeldt A/S, Herning, 01-01-2014

Søren Laursen er en glad mand. Han bor på Oddervej ved Skanderborg på en landejendom med egen vandforsyning, et såkaldt enkeltanlæg. Flere gange har han haft kim og store forekomster af coliforme bakterier i sit drikkevand. Læs mere...

Decentral vandforsyning - enkeltindvindinger Torben Sørensen, Midt-Jysk Vandrens, 31-12-2010

Der er i 2009 stadig mange forbrugere, der har selvstændig vandforsyning, enten fordi man af princip ikke vil tvinges ind under en offentlig vandforsyning, eller fordi de aktuelle forhold betyder, at det er den eneste fornuftige løsning. Læs mere...