Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Landbrugets vejledning i drikkevandsbeskyttelse Redaktionen, 01-01-2015

I forbindelse med, at den landsdækkende kortlægning af grundvandsmagasinerne er ved at blive tilendebragt, og den deraf følgende udpegning af indsatsområder .. Læs mere...

Samarbejde om Odder Kommunes BNBO - og kommende indsatsplaner Jens Gammelgård, formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, 01-01-2015

Nogle kommuner, herunder Odder Kommune, løber på borgernes vegne en stor økonomisk risiko ved at anvende forsigtighedsprincippet ud over det rimelige .... Læs mere...