Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Vedligeholdelse af vandværker Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I Vandguiden 2010 skrev jeg en artikel omkring vedligeholdelse af vandværker, eller rettere problematikken og risikoen ved den manglende vedligeholdelse. Temaet var netop at få styr på, hvornår »hvem har gjort hvad«, og om tingene er optimerede efter den aktuelle drift. Læs mere...

Afblæsning af restgasser - konsekvenser ved manglende fjernelse Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I visse områder af landet indeholder grundvandet en vis mængde gasser, der er opstået via en anaerob nedbrydning af fossiler. Det ses oftest som forekomst af metan og/eller svovlbrinte. Forekomsten er som regel størst i kystnære områder, men også inde i landet forekommer det. Læs mere...