Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Skærpede krav til PFAS-stoffer i drikkevand Miljøstyrelsen, 11-06-2021

Miljøstyrelsen sænker grænseværdien for PFAS-stoffer i drikkevand efter anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur. Drikkevand må fremover ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Læs mere...

Nyt stof fundet i grundvandet Miljøstyrelsen, 05-03-2021

Kølemidler fra klimaanlæg og drivmidler fra spraydåser kan være kilder til stoffet TFA, som i ny undersøgelse er fundet vidt udbredt i grundvandsprøver. Intet tyder på, at der er en sundhedsrisiko. I forbindelse med Miljøstyrelsens massescreening af grundvandet er der gjort fund af stoffet TFA (trifluoreddikesyre) i prøver fordelt over hele landet. Der er fundet TFA i 219 ud af 247 undersøgte grundvandsboringer svarende til i 89 procent af boringerne. Læs mere...

Kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) , 14-04-2024

Kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre ændres tilbage til 0,1 μg/l. På baggrund af nye studier har DTU Fødevareinstituttet opdateret den sundhedsmæssige vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre. De nye studier har vist, at stoffet ikke giver skader på arveanlæggene, og det er derfor ikke nødvendigt at fastholde det nedsatte kvalitetskrav på 0,01 μg/L.  Læs mere...