Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Vold mod vandværkerne Kristen Simonsen, formand Region Nord, 31-12-2010

Den 1. juli 2009 trådte den nye lov om vandsektoren i kraft. Det, der skulle være et skridt fremad for den private vandforsyning, er i stedet blevet flere skridt tilbage. Det, der skulle sikre billigere vand til forbrugerne, får den modsatte effekt: vandet bliver dyrere. Læs mere...

Den nye vandsektorlov og de private vandforsyninger Kristen Simonsen, formand Region Nord, 31-12-2009

Den 1. februar 2007 indgik folketingets partier (på nær Det Radikale Venstre) et forlig om ny lovgivning, kaldet vandsektorloven, om den fremtidige vandforsyning i Danmark. Samme dag fremsatte de samme partier en stoplov, der trådte i kraft straks ved fremsættelsen, som satte en stopper for kommunernes salg af de offentlige vandforsyninger Læs mere...