Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Vejledninger BNBO , 18-07-2024

Under menupunktet "Lovgivning" findes vejledninger om BNBO. Læs mere...

Landbrugets vejledning i drikkevandsbeskyttelse Redaktionen, 01-01-2015

I forbindelse med, at den landsdækkende kortlægning af grundvandsmagasinerne er ved at blive tilendebragt, og den deraf følgende udpegning af indsatsområder .. Læs mere...

Samarbejde om Odder Kommunes BNBO - og kommende indsatsplaner Jens Gammelgård, formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, 01-01-2015

Nogle kommuner, herunder Odder Kommune, løber på borgernes vegne en stor økonomisk risiko ved at anvende forsigtighedsprincippet ud over det rimelige .... Læs mere...

Mere dokumentation er påkrævet, før dyre aftaler om BNBO og indsatsplaner skal besluttes? Carl Åge Pedersen, Videncentret for Landbrug, 01-01-2014

Hvis ikke vi fra både landbruget og vandværkerne passer rigtig meget på i de næste par år, kan vi risikere at få store økonomiske tab både hos landmænd og hos vandforbrugerne, helt uden grund Læs mere...