Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Trykforøger Christian Christiansen, Brøndborerfirmaet P. Christiansen, 01-01-2012

De fleste vandværker kender problemet. Forbrugere, som mangler vand eller rettere tryk, ikke så meget dem, som ligger tæt på hovedforsyningsledningerne, men dem, som har et stort forbrug og ligger i forsyningsnettets yderste ende. Læs mere...

Ny vejledning om analyser for pesticider og nedbrydningsprodukter Sven-Erik Lykke, AnalyTech, 01-01-2012

Fra januar 2012 træder en ny vejledning til bekendtgørelse om drikkevand i kraft. Vejledningen erstatter pesticidlisten under pkt. 1.8 i bilag A i Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Miljøstyrelsen nr. 3/2005. Læs mere...

Vedligeholdelse af vandværker Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I Vandguiden 2010 skrev jeg en artikel omkring vedligeholdelse af vandværker, eller rettere problematikken og risikoen ved den manglende vedligeholdelse. Temaet var netop at få styr på, hvornår »hvem har gjort hvad«, og om tingene er optimerede efter den aktuelle drift. Læs mere...