Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Traditionel og videregående vandbehandling Bjarne Søes, Silhorko, 01-01-2015

Denne artikel vil fokusere på traditionel vandbehandling i lukkede trykfiltre. Et lukket system giver den bedste forudsætning for at undgå forurening af drikkevandet, da risikoen herfor kan minimeres til kun to områder; iltningsprocessen og skylleprocessen. Læs mere...

Drift og vedligeholdelse af vandværket Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO, 01-01-2014

Samfundets, myndighedernes og forbrugernes krav til en sikker drikkevandsforsyning er stigende – det skyldes i høj grad de tilfælde, hvor drikkevandskvaliteten ikke har været i orden. Læs mere...

Vandbehandling i trykfilter Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO, 01-01-2013

I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse med gældende kvalitetskrav Læs mere...

Proaktiv indsats med UV-desinfektionsanlæg - skal sikre fødevaresikkerheden mod forurenet drikkevand Thorbjørn Skanse Hinge, Silhorko, 01-01-2012

I sidste ende er det i fødevarevirksomhedernes egen interesse at installere UV-desinfektionsanlæg. Hvis colibakterier i vandforsyningen rammer produktionsapparatet kan det koste både tab af produktion og forbrugernes tillid. Læs mere...

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre - din garanti for rent drikkevand! Bjarne Søes, Silhorko, 31-12-2011

»SILHORKO VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene Vand imod dette«. Digtet er lavet af Piet Hein og anvendt flittigt i markedsføringen af SILHORKO siden 1940erne. I 2011 er det 75 år siden, firmaet blev grundlagt. Læs mere...

Forsyningssikkerhed er nøgleordet Jens O. Gjerløff. Silhorko, 31-12-2010

Et nyt vandværk i Hårlev på Østsjælland står snart klar til at levere rent vand til forbrugerne. Projektet er specielt på flere områder. For det første indgår adsorption i trykfilteranlæg i løsningen, da grundvandet indeholder arsen. For det andet har forsyningssikkerhed været et nøgleord. Resultatet bliver et af Danmarks mest moderne vandværker, hvor sikkerhed er tænkt ind på alle niveauer. Læs mere...

Drikkevand uden arsen Silhorko, 31-12-2009

Siden den nye grænseværdi for arsen blev introduceret i 2003, har SILHORKO løst arsen-problemet for en række vandværker ved hjælp af adsorption med jerngranulat Bayoxide® E33P, som firmaet har eneretsforhandling på i Danmark. De gode resultater og erfaringer kan uden videre overføres til andre vandværker med samme problem. Læs mere...