Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Analysestyring med eksempel og forslag til forbedringer Dorthe Michelsen, DVN, 01-01-2013

I forbindelse med vores arbejde med uvildige tilstandsrapporter og handlingsplaner for vandværker foretager vi som rutine en nøje gennemgang af alle historiske råvands- og drikkevandsanalyser Læs mere...

Lækagesporing i praksis Jørgen W. Koch, Leif Koch, 01-01-2013

Effektiv lækagesporing kan grundlæggende deles op i følgende fire hovedelementer: Grovlokalisering, finlokalisering, overvågning og vedligehold. Læs mere...

Tilbagestrømssikring af almindelige husstande Ib Thygesen, J.C. Hansens Metalvarefabrik, 01-01-2013

Som følge af kraftig forurening af drikkevandet i et vandværk på Østsjælland tilbage i 2007 har der været stigende fokus på sikring af drikkevandet. Vandværkets ledningsnet blev forurenet med teknisk vand (renset spildevand) fra områdets renseanlæg Læs mere...

Inspektion af rentvandstanke og ny lovgivning Jacob Haugaard, Danwatec, 01-01-2013

I denne uge blev »Udkast til lovforslag om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg« udsendt fra Miljøministeriet. Heri står bl.a., at kvalitetssikringen skal: »vurdere risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne, og prioritere indsatsen efter, hvor stor risiko for forurening af vandet er« Læs mere...

Bakteriologisk kontrol - hvad sker der i laboratoriet? Morten Due, R. Dons' Laboratorium, 01-01-2013

For de af jer, der ikke har været på besøg i laboratoriet for at se, hvordan analyserne udføres, er her en beskrivelse, af hvilket arbejde vi udfører i forbindelse med en bakteriologisk kontrol Læs mere...