Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Ny vejledning om drikkevand til vandværker og kommuner Miljøstyrelsen, 07-07-2021

Hvor meget skal vandværkerne teste drikkevandet, hvor skal der tages vandprøver, og hvornår kan kommunerne dispensere fra kravene til drikkevandet? Vejledningen er opdateret med udgangspunkt i bekendtgørelsens nye §§ 16-21 om dispensation. Det er særligt kapitel 5, om påbud, og kapitel 6, om dispensationer, der er nye. Læs mere...

Inspektion af rentvandstanke og ny lovgivning Jacob Haugaard, Danwatec, 01-01-2013

I denne uge blev »Udkast til lovforslag om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg« udsendt fra Miljøministeriet. Heri står bl.a., at kvalitetssikringen skal: »vurdere risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne, og prioritere indsatsen efter, hvor stor risiko for forurening af vandet er« Læs mere...

Fremtidens vandværk/dokumenteret drikkevandssikkerhed Flemming Hansen, Næstved Brøndboring, 31-12-2010

Der er indenfor de senere år sket meget i vandsektoren, specielt for de mindre private vandværker. En ny generation er ved at tage over, hvilket indebærer, at den gamle »vandværks-passer« er ved at gå på pension. Læs mere...

Fra I/S til a.m.b.a. Redaktionen, 31-12-2010

Mange danske vandværker har i årevis været drevet som interessentskab – et I/S, men i øjeblikket sker der ændringer hos en del vandværker, som tilpasser sig tiden, og ruster sig til fremtidens udfordringer. Læs mere...

Vold mod vandværkerne Kristen Simonsen, formand Region Nord, 31-12-2010

Den 1. juli 2009 trådte den nye lov om vandsektoren i kraft. Det, der skulle være et skridt fremad for den private vandforsyning, er i stedet blevet flere skridt tilbage. Det, der skulle sikre billigere vand til forbrugerne, får den modsatte effekt: vandet bliver dyrere. Læs mere...