Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Ny vejledning om drikkevand til vandværker og kommuner Miljøstyrelsen, 07-07-2021

Hvor meget skal vandværkerne teste drikkevandet, hvor skal der tages vandprøver, og hvornår kan kommunerne dispensere fra kravene til drikkevandet? Vejledningen er opdateret med udgangspunkt i bekendtgørelsens nye §§ 16-21 om dispensation. Det er særligt kapitel 5, om påbud, og kapitel 6, om dispensationer, der er nye. Læs mere...

Samarbejde mellem Vandguiden og Grundvandets Venner Redaktionen, 01-02-2021

Grundvandets Venner arbejder fra 1.1.21 på at få sammensat et fagpanel, som kan besvare vigtige spørgsmål og give forslag til løsninger af problemer på vandtekniske udfordringer. Læs mere...

Skal den danske vandforsyning være decentral og forbrugerejet? Sven Weel Jensen, Syddjurs Vandråd, 05-03-2020

De decentrale forbrugerejede vandværker udfordres løbende af mere og mere lovgivning – mere eller mindre relevant. Vandværkerne tæppebombes med det ene krav efter det andet med begrundelsen, at vi skal kunne levere rent drikkevand – kun simpelt vandbehandlet. Læs mere...

Borgerne i Tårnby har blødgjort drikkevand Redaktionen, 10-04-2018

Hvorfor blødgøre drikkevand? Drikkevandets hårdhedsgrad varierer meget i Danmark. Nogle steder er vandet fra naturens side særlig hårdt, 20-30 ˚dH. Det medfører gener for forbrugerne i form af tilkalkning og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Læs mere...

Vandværket i Skolen Jørgen Krogh Andersen, DVN, 09-10-2017

”mindst 5 fluer med et smæk” Den helt enkle ide er, at bestyrelsen for Kongerslev Vandværk i foråret 2017 tilbyder et minikursus til de lærere fra Kongerslev Skole, som ønsker inspiration til selv, at undervise om drikkevand med udgangspunkt i det lokale vandværk. Læs mere...

Årets Vandværk 2017 - Kongerslev Thorkild Christensen, Forlaget Himmerland, 04-09-2017

De brænder for godt vand i Kongerslev. Med godt vand i rigelig mængde i boringerne, to vandværker med tidssvarende installationer, og en bestyrelse som brænder for at løse de forsyningsmæssige opgaver på en fornuftig måde, er man godt kørende vandværksmæssigt i Kongerslev i Østhimmerland. Læs mere...

Bring byens vandværk i fokus med skilt og hegn Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 31-12-2009

Engang var vandtårnet den højeste bygning i enhver mindre by, og ingen – hverken forbrugere, udefra kommende håndværkere eller andre med ærinde til forsyningsenheden – havde besvær med at finde frem til den. Læs mere...