Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Filtrering af mikrojern på Helle Vest Vandværk Jacob Haugaard, Danwatec, 05-01-2018

Filtering af jern på et vandværk kan være påvirket af en speciel sammensætning af grundvandet, og som beskrevet herunder – også når der opstår flere faktorer der er sammenfaldende. Læs mere...

Blødgøring af drikkevand Karsten Jensen, Danwatec, 23-03-2017

I Danmark lever mere end 1 million menneske med hårdt drikkevand. Dvs. hårdt vand defineres denne sammenhæng som drikkevand der indeholder store mængder af calcium (Ca) og magnesium (Mg). I denne gruppe af vandværker, kan der være fordele ved at kalkreducerer drikkevandet. Læs mere...

Ny løsning fra Danwatec - tilpasset til de danske vandværker Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2016

Har dit vandværk problemer med kalk i vandet? I Danmark har vi overvejende ’hårdt vand’. Dvs. hårdt vand der defineres som drikkevand der indeholder store mængder af calcium (Ca) og magnesium (Mg). Læs mere...

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspection af rentvandstanke på vandværket Jacob Haugaard, Danwatec, 01-01-2014

I og med, at den nye bekendtgørelse om kvalitetssikring er trådt i kraft, skal vandværket indføre regler for kvalitetssikring – herunder punkt E. - Beholderanlæg, inden d. 31. december 2014. Læs mere...

Forebyggende vedligehold frem for katastrofe Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2013

De seneste års debat omkring rentvandstankene og den manglende inspektion af dem har fået mange til at få dem set efter. Der er selvfølgelig stadig en del, der mangler, eller ikke har fået gjort det i 5-10 år, men efterhånden så er det vores indtryk, at der er kommet fokus på det. Læs mere...

Inspektion af rentvandstanke og ny lovgivning Jacob Haugaard, Danwatec, 01-01-2013

I denne uge blev »Udkast til lovforslag om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg« udsendt fra Miljøministeriet. Heri står bl.a., at kvalitetssikringen skal: »vurdere risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne, og prioritere indsatsen efter, hvor stor risiko for forurening af vandet er« Læs mere...

Vedligeholdelse af vandværker Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I Vandguiden 2010 skrev jeg en artikel omkring vedligeholdelse af vandværker, eller rettere problematikken og risikoen ved den manglende vedligeholdelse. Temaet var netop at få styr på, hvornår »hvem har gjort hvad«, og om tingene er optimerede efter den aktuelle drift. Læs mere...

Afblæsning af restgasser - konsekvenser ved manglende fjernelse Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I visse områder af landet indeholder grundvandet en vis mængde gasser, der er opstået via en anaerob nedbrydning af fossiler. Det ses oftest som forekomst af metan og/eller svovlbrinte. Forekomsten er som regel størst i kystnære områder, men også inde i landet forekommer det. Læs mere...

Professionel vandværkspasning Karsten Jensen, Danwatec, 31-12-2011

Heller ikke 2010 var et år, hvor vi undgik forureningsepisoder. Året blev dog mest præget af to store sager i Køge og Århus. Især Køge-sagen viser hvor vigtigt, det er at holde sine vandreservoirer i god stand og vedligeholde og rengøre det med jævne mellemrum. Læs mere...