Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

PFAS i drikkevandet , 16-04-2024

Hvordan skal man som forbruger forholde sig til PFAS i drikkevandet ? PFAS-forureningerne fylder i øjeblikke meget i medierne.  Læs mere...

Drikkevandssikkerhed og samarbejde i højsædet Grundfos, Poul Bøgelund, 16-10-2017

”Vandværket blev bygget for 46 år siden, og de gamle pumper, som var dykpumper fra Grundfos, blev installeret, for mange år tilbage,” beretter Ivan Drejer, som er driftsleder hos Energi Viborg Vand, og som har været ansvarlig for gennemførelsen af renoveringsprojektet. Læs mere...

Fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand Redaktionen, 04-10-2017

Den seneste tids presseomtale omkring forekomster af pesticidrester i drikkevandet har medført, at flere vandværker er blevet inddraget i debatten. Læs mere...

Hvordan sikrer vi den decentrale vandforsyning Gunnar Olsen, Midt-Jysk Vandrens, 01-01-2014

Problemerne/opgaverne for de danske vandværker er mangeartede; vi skal sikre en optimal vandkvalitet, hvilket langt de fleste bestyrelser gør en meget stor indsats for, men vi skal også prøve at få den korrekte information ud til forbrugerne, herunder især til pressen og politikerne. Læs mere...

Hygiejne på vandværket Anders Eriksen, Food Diagnostics, 01-01-2014

Da vand iht. til den nye bekendtgørelse 132 er at betragte som en fødevare, stilles der i dag langt højere krav til leverandører af vand. Læs mere...

Få succes med Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed Lars Funk, Lillerød Vandværk a.m.b.a. Jens Ejnar Kristensen, Krüger A/S, 01-01-2014

Står kvalitetssikring også øverst på dagsordenen i jeres vandforsyning? Så er I i selskab med flere tusinde danske vandværksfolk Læs mere...

Proaktiv indsats med UV-desinfektionsanlæg - skal sikre fødevaresikkerheden mod forurenet drikkevand Thorbjørn Skanse Hinge, Silhorko, 01-01-2012

I sidste ende er det i fødevarevirksomhedernes egen interesse at installere UV-desinfektionsanlæg. Hvis colibakterier i vandforsyningen rammer produktionsapparatet kan det koste både tab af produktion og forbrugernes tillid. Læs mere...

Ny kildeplads til Vandforsyningen Brovst og Omegn giver forbrugerne en ekstra sikkerhed for rent drikkevand. Redaktionen, driftsleder Kjeld Imer og Jørgen Sørensen, 31-12-2011

2.350 forbrugere i Brovst og omegn kan se frem til en fremtid med endnu større sikkerhed for rent drikkevand. I løbet af sommeren 2010 er der udført to nye indvindingsboringer, og der er gennemført en langtidspumpning, som dokumenterer en god vandkvalitet med mulighed for endnu flere boringer i området. Læs mere...

Turbiditet - et spørgsmål om drikkevandssikkerhed Christian Andersen, Hach Lange, 31-12-2011

Drikkevandssikkerhed handler i høj grad om at være et skridt foran, og hele tiden have kontrol over hvad der foregår i vandforsyningen. I denne sammenhæng er måling af turbiditet meget vigtig, da denne parameter fortæller en hel del om vandværkets driftsforhold og kvaliteten på drikkevandet. Læs mere...

Hvor der handles der vindes Martin Krogh Andersen, DVN, 31-12-2010

At kende alle muligheder og begrænsninger er de små vandforsyningers forudsætninger for at overleve. På Storring Vandværk kan man ånde lettet op, her blev en tilstandsrapport afgørende for fremtiden Læs mere...

Samarbejdsmodel for private vandværker til at øge egen kontrol Grontmij/Carl Bro, 31-12-2010

Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed er en stor mundfuld for et enkelt vandværk med beskedne ressourcer. Vi ser mulighed i, at fremtidens vandværker i fællesskab øger egen kontrol og eventuelt i alliance med en større, lokal forsyning Læs mere...

Fremtidens vandværk/dokumenteret drikkevandssikkerhed Flemming Hansen, Næstved Brøndboring, 31-12-2010

Der er indenfor de senere år sket meget i vandsektoren, specielt for de mindre private vandværker. En ny generation er ved at tage over, hvilket indebærer, at den gamle »vandværks-passer« er ved at gå på pension. Læs mere...