Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Mikrobiologiske vandanalyser som egenkontrol Tonny Nielsen, FoodDiagnostics, 30-10-2017

Egenkontrol styrker det enkelte vandværk gennem at vandværket selv sætter fokus på steder, hvor ting kan gå galt. Læs mere...

Fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand Redaktionen, 04-10-2017

Den seneste tids presseomtale omkring forekomster af pesticidrester i drikkevandet har medført, at flere vandværker er blevet inddraget i debatten. Læs mere...

Tema: Enkeltanlæg, egenkontrol, tilstandsrapport for små anlæg Redaktionen, 01-01-2016

Vandværker og landmænd med enkeltanlæg har en fælles interesse i at sikre rent drikkevand, især for ejere af enkeltindvindingsanlæg, industri, dambrug eller markvanding .. Læs mere...

Tema: Administration og egenkontrol, kontaktudvalg, vandråd Redaktionen, 01-01-2016

Forbrugerafregning, bestyrelsesansvar, forsikring, finansiering, tilstandsrapport og handlingsplaner, analyser, budget, takstblad m.m. samt om information. Læs mere...

Egenkontrol med overskud! Tonny Nielsen, Fooddiagnostics, 01-01-2015

Med indførsel af den nye vandbekendtgørelse er det blevet vandværkernes ansvar at indføre egenkontrol på vandværkerne, .... Læs mere...

Fra brønd til boring brøndborer Aage Bonde, A. Højfeldt A/S, Herning, 01-01-2014

Søren Laursen er en glad mand. Han bor på Oddervej ved Skanderborg på en landejendom med egen vandforsyning, et såkaldt enkeltanlæg. Flere gange har han haft kim og store forekomster af coliforme bakterier i sit drikkevand. Læs mere...

Hygiejne på vandværket Anders Eriksen, Food Diagnostics, 01-01-2014

Da vand iht. til den nye bekendtgørelse 132 er at betragte som en fødevare, stilles der i dag langt højere krav til leverandører af vand. Læs mere...

Bedre egenkontrol og projekt "Det Bakteriefrie Vandværk" Dorthe Michelsen, DVN og Katrine Nørrelund, FoodDiagnostics, 01-01-2014

Vandværkerne stilles over for store krav til vandkvaliteten, og specielt den biologiske kontrol kan volde problemer rundt omkring. Læs mere...

Synspunkter for egenkontrol, vandværksledelse og samarbejder i vandråd Jørgen Krogh Andersen, DVN, 31-12-2011

Egentest for coliforme bakterier – undgå kogepåbud. Når man med »opskriften« til egenkontrol for bakterier selv kan måle for coliforme bakterier på en let og ubesværlig måde og kan komme i gang for 52 kr. pr. test Læs mere...

Fremtidens mikrobiologiske sikring i danske vandværker Jens Albæk, Aqua Salis, 31-12-2010

Danske vandværksfolk er ikke sjuskede eller dumme! Laboratorierne og prøvetageren behøver ikke at være den onde ånd! Læs mere...