Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

PFAS i drikkevandet , 28-05-2024

Hvordan skal man som forbruger forholde sig til PFAS i drikkevandet ? PFAS-forureningerne fylder i øjeblikke meget i medierne.  Læs mere...

Ny vejledning om drikkevand til vandværker og kommuner Miljøstyrelsen, 07-07-2021

Hvor meget skal vandværkerne teste drikkevandet, hvor skal der tages vandprøver, og hvornår kan kommunerne dispensere fra kravene til drikkevandet? Vejledningen er opdateret med udgangspunkt i bekendtgørelsens nye §§ 16-21 om dispensation. Det er særligt kapitel 5, om påbud, og kapitel 6, om dispensationer, der er nye. Læs mere...

Skærpede krav til PFAS-stoffer i drikkevand Miljøstyrelsen, 11-06-2021

Miljøstyrelsen sænker grænseværdien for PFAS-stoffer i drikkevand efter anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur. Drikkevand må fremover ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Læs mere...

Nyt stof fundet i grundvandet Miljøstyrelsen, 05-03-2021

Kølemidler fra klimaanlæg og drivmidler fra spraydåser kan være kilder til stoffet TFA, som i ny undersøgelse er fundet vidt udbredt i grundvandsprøver. Intet tyder på, at der er en sundhedsrisiko. I forbindelse med Miljøstyrelsens massescreening af grundvandet er der gjort fund af stoffet TFA (trifluoreddikesyre) i prøver fordelt over hele landet. Der er fundet TFA i 219 ud af 247 undersøgte grundvandsboringer svarende til i 89 procent af boringerne. Læs mere...

Vandforsyningen for Brovst og Omegn vil bevare sine boringer! , 06-05-2020

Vandforsyningen for Brovst og Omegn har i 2019 startet et større projekt, som går ud på at beskytte vores grundvand og vores boringer i området, så vi kan bruge dem i mange år endnu. Læs mere...

Skal den danske vandforsyning være decentral og forbrugerejet? Sven Weel Jensen, Syddjurs Vandråd, 05-03-2020

De decentrale forbrugerejede vandværker udfordres løbende af mere og mere lovgivning – mere eller mindre relevant. Vandværkerne tæppebombes med det ene krav efter det andet med begrundelsen, at vi skal kunne levere rent drikkevand – kun simpelt vandbehandlet. Læs mere...

Pilotprojekt "Vand i Skolen" , 29-02-2020

Pilotprojekt "Vand i Skolen" Skolen er samfundets første bastion, når det gælder dannelse og uddannelse af børn. Børnene er de nye generationer, som skal overtage og videreføre vores verden, når vi andre ikke kan mere. Derfor er det vigtigt med indsigt og viden. Vigtigt at kende til sammenhænge. Læs mere...

Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? , 29-01-2020

Verden omkring os, vores mad og vi selv består af kemikalier. Nogle af disse kemikalier er reguleret af lovgivningen, andre er ikke, og baggrunden for dette virker ikke altid helt logisk. Forfatteren efterlyser en mere saglig debat om, hvad vi vil acceptere af kemikalier i fx vore fødevarer og drikkevand. Læs mere...

Enkle råd til et bedre miljø Redaktionen, 16-03-2018

Tips og gode råd. Rent drikkevand er ingen selvfølge! Vi kan være stolte af at kunne drikke vandet direkte fra hanen, men det kræver en indsats, hvis vi også i fremtiden skal nyde dette gode. Læs mere...

Viden om vand Sven Weel Jensen, Syddjurs Vandråd, 15-02-2018

Hvad er drikkevand? Hvor kommer drikkevandet fra? Hvilke naturlige stoffer er der i vores drikkevand? Er der fremmede stoffer i drikkevandet? Projekt ”Vandværket i Skole” skal vække børns naturlige nysgerrighed og skabe interesse for vandet som en livsvigtig ressource. Og dermed sikre det lokale vandværks eksistens. Læs mere...

Blødgøring af drikkevand Karsten Jensen, Danwatec, 23-03-2017

I Danmark lever mere end 1 million menneske med hårdt drikkevand. Dvs. hårdt vand defineres denne sammenhæng som drikkevand der indeholder store mængder af calcium (Ca) og magnesium (Mg). I denne gruppe af vandværker, kan der være fordele ved at kalkreducerer drikkevandet. Læs mere...

Så spar dog på vandet Ida Koch, DTU Miljø og Leif Koch A/S, 01-01-2016

En sætning der i manges øre vil fremkalde deres forældres stemmer og bringe dem tilbage til barndomshjemmet. Man kan også spare på vandet på andre måder end ... Læs mere...

Ny løsning fra Danwatec - tilpasset til de danske vandværker Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2016

Har dit vandværk problemer med kalk i vandet? I Danmark har vi overvejende ’hårdt vand’. Dvs. hårdt vand der defineres som drikkevand der indeholder store mængder af calcium (Ca) og magnesium (Mg). Læs mere...

Vejledning om og liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand Redaktionen, 01-01-2016

(Erstatter borings- og drikkevandskontrollisten over pesticider under pkt. 1.8 i bilag A i Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Miljøstyrelsen nr. 3/2005). Læs mere...

Kildevandsfirma: Det danske postevand er ikke til at regne med Lars Timann Esmarch, 31-12-2011

I nyhedsbrevet WaterNews skriver Aqua D'or, som en del af markedsføringen, at forbrugere ikke kan stole på kvaliteten af det danske postevand. Det har ikke noget på sig, udtaler ekspert. Danmark er nemlig et foregangsland, når det kommer til rent drikkevand. Læs mere...

Sikkerhed er også et spørgsmål om hurtig levering af analyseresultater Peter Mortensen, Eurofins, 31-12-2010

Grundig prøvetagning og troværdige analyser er ikke meget værd, hvis resultaterne ikke kommer til tiden. Som alle i branchen ved, er der i disse år en stigende opmærksomhed på drikkevandskvaliteten. Læs mere...

Vi har alle et ansvar for vores drikkevand Troels Lund Poulsen, Miljøminister, 31-12-2009

I Danmark har vi en unik vandforsyning! For det første stammer vores drikkevand fra grundvand, vi i langt de fleste tilfælde kan drikke efter kun en simpel behandling (filtrering og iltning). Det er der ikke mange andre lande, der kan bryste sig af! Læs mere...

Drikkevand uden arsen Silhorko, 31-12-2009

Siden den nye grænseværdi for arsen blev introduceret i 2003, har SILHORKO løst arsen-problemet for en række vandværker ved hjælp af adsorption med jerngranulat Bayoxide® E33P, som firmaet har eneretsforhandling på i Danmark. De gode resultater og erfaringer kan uden videre overføres til andre vandværker med samme problem. Læs mere...