Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Sekretariatsopgaver for Vandråd! Dorthe Michelsen, DVN, 01-01-2016

DVN har pr. 1. september 2015 fået en ny opgave for Syddjurs Vandråd, som består i at være Sekretariat for Vandrådet... Læs mere...

Måler og registrerer vi tilstrækkeligt på vandværket ? - eller evt. for lidt eller for meget ? Svend Erik Toft, Hjerm Vandværk, 01-01-2016

Hjerm Vandværk deltog i 2014 i vandteknisk- og hygiejnekursus iht. bekendtgørelse nr. 132 og fik ved samme lejlighed udarbejdet et ledelsessystem. Hjerm vandværk arbejdede efterfølgende videre med ledelsessystemet, Læs mere...

Erfaringer med KUV - Kurser og Ledelsessystemer i 2014 og lidt om forventninger til fremtiden DVN, 01-01-2015

Mit primære arbejde mht. KUV - Kurser & ledelsessystemer har været at organisere forløbet. Læs mere...

Alternativ indsatsplan for NORDALS Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2015

DVN har gennemført KUV - kursus & vandværksledelse for en række vandværker i samarbejde med Sønderborg Vandråd Læs mere...

Hvilke nøgletal og data har en bestyrelse brug for? Mads V. Sørensen, Sønderup Vandværk, 01-01-2015

Med indførelse af Ledelsessystem i henhold til bekendtgørelsen kommer vandværkerne til at indsamle store mængder data. Læs mere...

Vejen til rent drikkevand Peter Petersen, formand Oksbøl Sogns Vandforsyning, 01-01-2015

Alle vore decentrale almene vandværker er lovmæssigt blevet pålagt at indføre et Ledelsessystem og få det implementeret inden udgangen af 2014. Læs mere...

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2014

Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem med Kursus i Drift og Hygiejne, adskilt eller som en samlet pakkeløsning. Læs mere...

Kursus i kvalitetssikring på almene vandforsyninger Sven Weel Jensen, formand for Syddjurs Vandråd og Svend Bradstrup, formand for Norddjurs Vandråd, 01-01-2014

Den 8. februar trådte Bekendtgørelse nr. 132 om Kvalitetssikring på Almene Vandforsyninger i kraft. En bekendtgørelse, som havde været et stykke tid undervejs, og hvis intentioner blev bakket op også af de små private vandværkers forening FVD. Læs mere...

Rent vand i høj kvalitet til alle forbrugere Sven Weel Jensen, formand for Syddjurs Vandråd og Svend Bradstrup, formand for Norddjurs Vandråd, 01-01-2014

Når forbrugeren åbner sin vandhane forventer hun, at der kommer rent, koldt og velsmagende drikkevand ud af hanen. Det har hun også krav på. Læs mere...

KUV - et ledelsessystem DVN, 01-01-2013

Projekt KUV behøver ikke at medføre store ændringer på de vandværker, som indfører systemet. Vandværket kan fortsætte sin nuværende vandværkspasning, blot med den forskel at der nu er lavet en arbejdsbeskrivelse med fastlagte procedurer og informationer Læs mere...

Tilbud til bestyrelser for regionerne, vandråd, kontaktudvalg og vandværksgrupper. Redaktionen, 01-01-2013

Et godt tilbud fra en kreds af leverandører og Vandguiden til Vandværker. Læs mere...

Vedligeholdelse af vandværker Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I Vandguiden 2010 skrev jeg en artikel omkring vedligeholdelse af vandværker, eller rettere problematikken og risikoen ved den manglende vedligeholdelse. Temaet var netop at få styr på, hvornår »hvem har gjort hvad«, og om tingene er optimerede efter den aktuelle drift. Læs mere...

KUV er også et teknisk ledelsessystem Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2012

Projekt KUV behøver ikke at medføre store ændringer på de vandværker, som indfører systemet. Vandværket kan fortsætte sin nuværende vandværkspasning, blot med den forskel, at der nu er lavet en arbejdsbeskrivelse med fastlagte procedurer og informationer om vandværkets egenkontrol og overvågning. Læs mere...

Med vandværkets IT-styring bliver det nemt at dokumentere at vandværket har orden i "tingene" Dorthe Michelsen, DVN, 31-12-2009

DVN har videreudviklet www.mitdrikkevand.dk med en række nye IT-moduler, som udgør »Vandværkets IT Styring«. Systemet er et åbent system, og alle vandværkets leverandører inviteres til at deltage i den løbende opdatering af det enkelte vandværks data samt benytte systemet til løbende tilsyn, service m.m. Læs mere...