Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Har du styr på IT-sikkerheden på dit vandværk? Peter Toft, DVN, 26-01-2018

DVN kan tilbyde at gennemgå jeres IT-installation, gøre jer klar til Persondataforordningen, og hjælpe jer med at få sikret de huller, der evt. kunne være i software, hjemmeside, firewall, Windows, Office365, osv. – få styr på jeres data og backup. Læs mere...

Sekretariatsopgaver for Vandråd! Dorthe Michelsen, DVN, 01-01-2016

DVN har pr. 1. september 2015 fået en ny opgave for Syddjurs Vandråd, som består i at være Sekretariat for Vandrådet... Læs mere...

Administration af Vandværker - Gør det selv lettere eller outsource Niels Bach Vinther, Medlem af VRPnetværket (Vandværkernes RegnskabsPartner), 01-01-2016

At drive et vandværk er ikke det samme, som det har været! Der er rigtigt mange opgaver på et vandværk, og der kommer stadig flere til... Læs mere...

Måler og registrerer vi tilstrækkeligt på vandværket ? - eller evt. for lidt eller for meget ? Svend Erik Toft, Hjerm Vandværk, 01-01-2016

Hjerm Vandværk deltog i 2014 i vandteknisk- og hygiejnekursus iht. bekendtgørelse nr. 132 og fik ved samme lejlighed udarbejdet et ledelsessystem. Hjerm vandværk arbejdede efterfølgende videre med ledelsessystemet, Læs mere...

Hvordan bruges Vandguiden Redaktionen, 01-01-2016

De fleste abonnenter benytter VANDGUIDEN – også kaldet »Lommebog for Vandmænd« – som et værktøj til møder og til opslag hen over året ... Læs mere...

Administration Redaktionen, 01-01-2016

Vandforsyningsloven definerer følgende opgavefordeling mellem Miljøministeriet, kommune og vandforsyning. Læs mere...

Tema: Administration og egenkontrol, kontaktudvalg, vandråd Redaktionen, 01-01-2016

Forbrugerafregning, bestyrelsesansvar, forsikring, finansiering, tilstandsrapport og handlingsplaner, analyser, budget, takstblad m.m. samt om information. Læs mere...

Bestyrelsesansvar/ bestyrelsesansvarsforsikring Advokat Niels Pedersen, Nibe, 01-01-2015

Siden finanskrisen i Danmark accelererede i år 2007 – har der i rigtig mange sammenhænge været stillet spørgsmål om bestyrelsesansvar. Læs mere...

Administration Redaktionen, 01-01-2014

Vandforsyningsloven definerer følgende opgavefordeling mellem Miljøministeriet, kommune og vandforsyning. Læs mere...

Samarbejdsmodel for private vandværker til at øge egen kontrol Grontmij/Carl Bro, 31-12-2010

Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed er en stor mundfuld for et enkelt vandværk med beskedne ressourcer. Vi ser mulighed i, at fremtidens vandværker i fællesskab øger egen kontrol og eventuelt i alliance med en større, lokal forsyning Læs mere...

Fra I/S til a.m.b.a. Redaktionen, 31-12-2010

Mange danske vandværker har i årevis været drevet som interessentskab – et I/S, men i øjeblikket sker der ændringer hos en del vandværker, som tilpasser sig tiden, og ruster sig til fremtidens udfordringer. Læs mere...

Vandværkerne bør huske telefonbogen! Redaktionen, 31-12-2010

- Husk telefonbogen når der skal gøres opmærksom på vandværkets eksistens, hvem der er driftsbestyrer, og hvilket nummer man kan ringe til, hvis der er et vandforsyningsproblem, som skal løses! Læs mere...

Mitdrikkevand.dk - et internetbaseret e-arkiv. Dorthe Michelsen, DVN, 31-12-2010

En teknisk hjemmeside som giver en ekstra sikkerhed for vandværkets vigtigste data og oplysninger og en god måde at dele oplysninger mellem bestyrelse og vandværks-passer. Læs mere...

Vold mod vandværkerne Kristen Simonsen, formand Region Nord, 31-12-2010

Den 1. juli 2009 trådte den nye lov om vandsektoren i kraft. Det, der skulle være et skridt fremad for den private vandforsyning, er i stedet blevet flere skridt tilbage. Det, der skulle sikre billigere vand til forbrugerne, får den modsatte effekt: vandet bliver dyrere. Læs mere...

Med vandværkets IT-styring bliver det nemt at dokumentere at vandværket har orden i "tingene" Dorthe Michelsen, DVN, 31-12-2009

DVN har videreudviklet www.mitdrikkevand.dk med en række nye IT-moduler, som udgør »Vandværkets IT Styring«. Systemet er et åbent system, og alle vandværkets leverandører inviteres til at deltage i den løbende opdatering af det enkelte vandværks data samt benytte systemet til løbende tilsyn, service m.m. Læs mere...

Et netværk af små enheder - forsvar for den decentrale vandforsyning DVN, 31-12-2009

Set fra et geologisk perspektiv burde videregående vandbehandling dybest set ikke være en nødvendighed i et land som Danmark. Men vores stedvise ubetænksomme adfærd har imidlertid ændret ved det forhold. Læs mere...

Decentral vandforsyning Henning Salling-Poulsen, Herning Vandråd, 31-12-2009

Det er regeringens målsætning, og hermed også alle lavere instanser, der har med vandforsyning at gøre, at den decentrale vandforsyning skal bevares. Som medlem af de private vandværkers (FVD) bestyrelse slutter jeg naturligvis op om denne målsætning. Læs mere...

Fremtidens vandværk - www.mitdrikkevand.dk DVN, 31-12-2009

DVN har udviklet et sikkert og brugervenligt styresystem, som letter det daglige arbejde på vandværkerne – mitdrikkevand.dk er et internetbaseret arkiv til lagring af vandværkernes stamdata, årlige nøgletal og tilstandsrapporter. Resultatet er en enkel IT-løsning og et effektivt værktøj Læs mere...