Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

"Åbent hus" arrangement hos Tirstrup Vandværk Redaktionen, 14-07-2024

Vi har været på besøg hos Tirstrup Vandværk forud for ”åbent hus”- arrangementet for at få en snak med Peder og Asger. Læs mere...

Vandforsyningen for Brovst og Omegn vil bevare sine boringer! , 06-05-2020

Vandforsyningen for Brovst og Omegn har i 2019 startet et større projekt, som går ud på at beskytte vores grundvand og vores boringer i området, så vi kan bruge dem i mange år endnu. Læs mere...

Separations pumpning af boringer og udtagning af niveaubestemte prøver PC Brøndboring A/S, 09-04-2018

Læs mere...

Er din boring klar til pesticidanalyse? Jørgen Krogh Andersen, DVN, 12-01-2018

Kan vi stole på pesticidanalyserne udtaget fra boringerne? Viser analyseresultatet det faktiske indhold i grundvandet? Læs mere...

Vandværkets livslinjer Gunnar Olsen, A. Højfeldt A/S, 20-11-2017

Hvis vi skal sikre en optimal vandforsyning til vore forbrugere skal alle vandværkets 4 – 5 livslinjer ”boringer / råvandspumper”, ”behandlingsanlæg”, ”reservoirbeholder (e)” , ”udpumpningsanlæg” og ”distributionsnettet” være fuldt funktionsdygtige. Læs mere...

Rørføring på vandværker - plast, galvaniseret eller rustfri PC Brøndborer, Claus Jespersen, 17-10-2017

Når en boring sættes i drift og vandværker bygges, vil vi gerne gøre det så godt som muligt, gerne med så gode og holdbare materialer som muligt. Læs mere...

Gylling Vandværk – kampen om overlevelse med egen kildeplads! Karl Lambert, formand for Gylling vandværk, 11-10-2017

Gylling vandværk skal ifølge Odder kommune finde en ny kildeplads inden for de næste 4 år eller dokumentere, hvordan Gylling Vandværk har mulighed for at få tilført en tilstrækkelig mængde rent grundvand fra en anden kildeplads. Læs mere...

Fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand Redaktionen, 04-10-2017

Den seneste tids presseomtale omkring forekomster af pesticidrester i drikkevandet har medført, at flere vandværker er blevet inddraget i debatten. Læs mere...

Et dyk ned i historien Grundfos, 01-01-2016

Det er ikke kun arkæologer, der henter Danmarkshistorie op fra undergrunden. Det gjorde brøndborer Jørgen Sørensen fra Frederikshavn også. Og en dykpumpe fra 1968 kan få museumsfolk fra Bjerringbro til at juble. Læs mere...

Kvalitetssikring og optimering på vandværker i forhold til boringer Jørn Boysen, Vand-Schmidt, 01-01-2016

Der findes 3 boringstyper der bliver anvendt til drikkevandsboringer. Tørboring, direkte skylleboring og skylleboring med lufthævemetoden. Læs mere...

Tema: Fra nedbør til råvand Redaktionen, 01-01-2016

Vandværkets indvindingsopland er det område, hvorfra vandet strømmer til vandværkets kildeplads og dermed indvindingsboringer. Læs mere...

Fra brønd til boring brøndborer Aage Bonde, A. Højfeldt A/S, Herning, 01-01-2014

Søren Laursen er en glad mand. Han bor på Oddervej ved Skanderborg på en landejendom med egen vandforsyning, et såkaldt enkeltanlæg. Flere gange har han haft kim og store forekomster af coliforme bakterier i sit drikkevand. Læs mere...

Energitjek Poul Bøgelund, Grundfos, 01-01-2014

Meget ofte ser vi, at der kan findes store energibesparelser på de danske vandværker. Hvorfor det? Læs mere...

Den mest slidstærke og energieffektive dykpumpe på markedet laves på Grundfos' fabrik i Aalestrup Poul Bøgelund, Grundfos, 01-01-2014

Kom og se vores fabrik i Aalestrup, hvor vi laver de mest energieffektive dykpumper til hele verden. Læs mere...

Kvalitetssikring og optimering på vandværker i forhold til boringer Jørn Boysen, servicechef, Vand-Schmidt A/S, 01-01-2014

Der findes 3 boringstyper der bliver anvendt til drikkevandsboringer. Tørboring, direkte skylleboring og skylleboring med lufthævemetoden Læs mere...

Lidt om hvad man skal være opmærksom på, når man har etableret en ny boring. Jørn Boysen, servicechef, Vand-Schmidt A/S, 01-01-2013

Der kan være flere argumenter for, hvorfor man vælger type af råvandsbrønd/råvandsstation. Vi mener, at man skal vælge en terrænliggende råvandsstation, hvis det på nogen måde er muligt. Læs mere...

Ny kildeplads til Vandforsyningen Brovst og Omegn giver forbrugerne en ekstra sikkerhed for rent drikkevand. Redaktionen, driftsleder Kjeld Imer og Jørgen Sørensen, 31-12-2011

2.350 forbrugere i Brovst og omegn kan se frem til en fremtid med endnu større sikkerhed for rent drikkevand. I løbet af sommeren 2010 er der udført to nye indvindingsboringer, og der er gennemført en langtidspumpning, som dokumenterer en god vandkvalitet med mulighed for endnu flere boringer i området. Læs mere...

Decentral vandforsyning - enkeltindvindinger Torben Sørensen, Midt-Jysk Vandrens, 31-12-2010

Der er i 2009 stadig mange forbrugere, der har selvstændig vandforsyning, enten fordi man af princip ikke vil tvinges ind under en offentlig vandforsyning, eller fordi de aktuelle forhold betyder, at det er den eneste fornuftige løsning. Læs mere...

Regelmæssig service af boringer Anders Brask Nielsen, Fyns Pumpe- og Brøndservice, 31-12-2010

I disse år hvor der bliver stillet mange krav til vandværkerne om dokumentation om vandværkets drift, er det blevet endnu vigtigere for vandværket at have professionel rådgivning og ekspertise til deres rådighed. Her er brøndboreren en vigtig samarbejdspartner. Læs mere...

Moderniser dine dykpumper i boringer og undgå problemer med sand og få en lang levetid Poul Borum, ITT/Flygt, 31-12-2010

ITT har udviklet nye 4” dykpumper for boringer, som kan pumpe vand med helt op til 150 g sand pr. m3/H, hvilket er dobbelt så meget, som andre gode dykpumper kan klare. Læs mere...

Fremtidens vandværk / sikring af kildepladser og boringsafslutninger brøndborer Aage Bonde, A. Højfeldt A/S, Herning, 31-12-2010

Gamle boringer med stålforinger og pvc forerør, der er lavet, før man brugte bentonite på hele strækningen fra filter top til terræn, er stadigvæk en mulig forureningsrisiko for kildepladsen. Læs mere...

Pump Audit viser vejen til besparelser og et bedre miljø Poul Bøgelund, Grundfos, 31-12-2009

Grundfos DK A/S har netop lanceret Pump Audit, som er et koncept, der præcist dokumenterer, hvor store effektivitets-forbedringer vandværker og andre kan opnå ved at udskifte ikke tidssvarende pumper med nye, energioptimerede Grundfos-pumper. Læs mere...

Tryktest af boringer, råvandsledninger m.m. - en god sikkerhed mod forurening med bakterier Jørgen Krogh Andersen, DVN, 31-12-2009

Vi har sammen med vore tilstandsrapporter udviklet en enkelt teknik til test af boringers forerør, kontraventiler, stigrør og råvandsledninger er tætte. Viser testen tegn på utætheder, kan der være risiko for, at vandværket kan få en bakterieforurening. Læs mere...