Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Borgerne i Tårnby har blødgjort drikkevand Redaktionen, 10-04-2018

Hvorfor blødgøre drikkevand? Drikkevandets hårdhedsgrad varierer meget i Danmark. Nogle steder er vandet fra naturens side særlig hårdt, 20-30 ˚dH. Det medfører gener for forbrugerne i form af tilkalkning og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Læs mere...

Mikrobiologiske vandanalyser som egenkontrol Tonny Nielsen, FoodDiagnostics, 30-10-2017

Egenkontrol styrker det enkelte vandværk gennem at vandværket selv sætter fokus på steder, hvor ting kan gå galt. Læs mere...

Mesing vandværk får ny rentvandsbeholder i rustfri stål Redaktionen, Vandguiden, 26-10-2017

Vandværket, der siden 1912 har leveret vand til den lille by Mesing lidt uden for Skanderborg, blev tidligere på året ramt af en uheldig bakteriologisk forurening. Læs mere...

I Skagen er der konstant tryk på hele året Poul Bøgelund, Grundfos, 01-01-2016

For vandværket i Skagen har fået styr på trykreguleringen til selv de fjerneste sommerhuse, til byen og til fiskerflåden på havnen. Læs mere...

Et dyk ned i historien Grundfos, 01-01-2016

Det er ikke kun arkæologer, der henter Danmarkshistorie op fra undergrunden. Det gjorde brøndborer Jørgen Sørensen fra Frederikshavn også. Og en dykpumpe fra 1968 kan få museumsfolk fra Bjerringbro til at juble. Læs mere...

Ny løsning fra Danwatec - tilpasset til de danske vandværker Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2016

Har dit vandværk problemer med kalk i vandet? I Danmark har vi overvejende ’hårdt vand’. Dvs. hårdt vand der defineres som drikkevand der indeholder store mængder af calcium (Ca) og magnesium (Mg). Læs mere...

Vandværket i skolen Sven Weel Jensen, formand for Syddjurs Vandråd og Svend Bradstrup, formand for Norddjurs Vandråd, 01-01-2016

Hvad er drikkevand? Hvor kommer drikkevandet fra? Hvordan bliver det til drikkevand? .. Læs mere...

Tema: Fra råvand til drikkevand Redaktionen, 01-01-2016

Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer. Læs mere...

Traditionel og videregående vandbehandling Bjarne Søes, Silhorko, 01-01-2015

Denne artikel vil fokusere på traditionel vandbehandling i lukkede trykfiltre. Et lukket system giver den bedste forudsætning for at undgå forurening af drikkevandet, da risikoen herfor kan minimeres til kun to områder; iltningsprocessen og skylleprocessen. Læs mere...

Ammonium kommer under kontrol med ny teknologi Filtraflo NIT: Teknologisk verdensnyhed fra Krüger og DTU starter biologiske filtre i løbet af få uger, 01-01-2015

Vandværker kan nu med sikkerhed overholde grænseværdierne for ammonium i drikkevand. Læs mere...

Få succes med Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed Lars Funk, Lillerød Vandværk a.m.b.a. Jens Ejnar Kristensen, Krüger A/S, 01-01-2014

Står kvalitetssikring også øverst på dagsordenen i jeres vandforsyning? Så er I i selskab med flere tusinde danske vandværksfolk Læs mere...

Grundfos Remote Management Poul Bøgelund, Grundfos, 01-01-2014

Simpel og effektiv pumpeovervågning via internet og GPRS. Læs mere...

Drift og vedligeholdelse af vandværket Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO, 01-01-2014

Samfundets, myndighedernes og forbrugernes krav til en sikker drikkevandsforsyning er stigende – det skyldes i høj grad de tilfælde, hvor drikkevandskvaliteten ikke har været i orden. Læs mere...

Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring Jens Ejnar Kristensen, Krüger, 01-01-2013

Mobilt UV-anlæg sikrer, at råvand, som er behandlet i det nye Ullerup Vandværk, midlertidigt kan sendes til det gamle vandværk og videre ud til forbrugerne. Læs mere...

Vandbehandling i trykfilter Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO, 01-01-2013

I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse med gældende kvalitetskrav Læs mere...

Sikring af Ramsing Vandværk Knud Nielsen, Jysk Vandrensning, 01-01-2012

Der er skrevet meget om sikring og drift af vandværker og vandforsyning, alle ved efterhånden, hvad der skal til. Mange vandværker er i gang med modernisering og sikring, nogle vælger at lave det på én gang, andre laver en plan for en modernisering fordelt over flere gange. Læs mere...

Afblæsning af restgasser - konsekvenser ved manglende fjernelse Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I visse områder af landet indeholder grundvandet en vis mængde gasser, der er opstået via en anaerob nedbrydning af fossiler. Det ses oftest som forekomst af metan og/eller svovlbrinte. Forekomsten er som regel størst i kystnære områder, men også inde i landet forekommer det. Læs mere...

Der er kul på i Hjørring - aktivt kul! Poul Bøgelund, Grundfos, 01-01-2012

I Hjørring er 18 ud af byens 24 vandboringer forurenet med BAM. Alligevel har borgerne noget af Danmarks reneste drikkevand. Det skyldes en dispensation til Hjørring Vandselskab, der i fem år må rense vandet med aktivt kul. Læs mere...

Proaktiv indsats med UV-desinfektionsanlæg - skal sikre fødevaresikkerheden mod forurenet drikkevand Thorbjørn Skanse Hinge, Silhorko, 01-01-2012

I sidste ende er det i fødevarevirksomhedernes egen interesse at installere UV-desinfektionsanlæg. Hvis colibakterier i vandforsyningen rammer produktionsapparatet kan det koste både tab af produktion og forbrugernes tillid. Læs mere...

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre - din garanti for rent drikkevand! Bjarne Søes, Silhorko, 31-12-2011

»SILHORKO VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene Vand imod dette«. Digtet er lavet af Piet Hein og anvendt flittigt i markedsføringen af SILHORKO siden 1940erne. I 2011 er det 75 år siden, firmaet blev grundlagt. Læs mere...

Rensning og inspektion af rentvandstanke Jørgen Høgberg, JH DYK, 31-12-2011

Gennem de seneste par år har der været flere, større forureninger på vandværker i Danmark. Dette har stor gene for borgerne, der dels udsættes for en smitterisiko, og når forureningen er opdaget, må koge vandet eller hente det andetsteds. Læs mere...

Fremtidssikring af eksisterende vandværk Gunnar Olsen, Midt-Jysk Vandrens, 31-12-2011

På baggrund af en overordnet tilstandsvurdering besluttede Videbæk Energiforsyning A/S, som også omfatter Videbæk Vandværk, at iværksætte en mere grundlæggende vurdering af behovet for renovering af vandværket. Læs mere...

Moderniser dine dykpumper i boringer og undgå problemer med sand og få en lang levetid Poul Borum, ITT/Flygt, 31-12-2010

ITT har udviklet nye 4” dykpumper for boringer, som kan pumpe vand med helt op til 150 g sand pr. m3/H, hvilket er dobbelt så meget, som andre gode dykpumper kan klare. Læs mere...

Moderniser dit vandforsyningsanlæg for små penge og spar penge på drift og elektricitet allerede fra første dag Poul Borum, ITT/Flygt, 31-12-2010

I dag er det muligt at modernisere sit vandforsyningsanlæg uden at udskifte pumpe og uden at ændre på rørføringen. Læs mere...

Fremtidens vandværk - sparer på de danske vandressourcer Kemic Vandrens, 31-12-2010

De seneste års fokus på miljøbelastningen skaber udvikling på forskellige områder. Et keramisk partikelfilter, udviklet af Cometas, har været afprøvet og videreudviklet hos Kemic Vandrens. Læs mere...

Forsyningssikkerhed er nøgleordet Jens O. Gjerløff. Silhorko, 31-12-2010

Et nyt vandværk i Hårlev på Østsjælland står snart klar til at levere rent vand til forbrugerne. Projektet er specielt på flere områder. For det første indgår adsorption i trykfilteranlæg i løsningen, da grundvandet indeholder arsen. For det andet har forsyningssikkerhed været et nøgleord. Resultatet bliver et af Danmarks mest moderne vandværker, hvor sikkerhed er tænkt ind på alle niveauer. Læs mere...

En kuffert fuld af penge Poul Bøgelund, Grundfos, 31-12-2010

Et besøg af »manden med kufferten« har dokumenteret energibesparelser på 17 til 45% på mere end 50 vandværker, varmeværker og industrier i det seneste år. Tallene stammer fra en præcis registrering af pumpedriften i dag sammenholdt med den optimale løsning i fremtiden. Med Grundfos Pump Audit får man sikker grund under fødderne, før beslutningerne træffes. Læs mere...

Spar penge på drift + spar energi = det rigtige valg Poul Borum, ITT/Flygt, 31-12-2009

Når en pumpe går i stykker, hvad skal man så gøre? Hvis en gammel pumpe er gået i stykker, kan man vælge at få den repareret, men reservedele til gamle pumper er normalt dyre og timelønningerne er ofte store, så er en reparation den rigtige løsning, da nye pumper ofte er prisgunstige og nye pumper ikke kræver reservedele? Læs mere...

Fra pumpehus til balsal Grundfos, 31-12-2009

Der blev plads til overs og sikker vandforsyning, da Vester Torup sendte det 40 år gamle anlæg på pension og valgte en luksusløsning fra Grundfos. Der er dem, der mener, at den gamle stavemåde er den rigtige – Vester Thorup med h. Den nye, officielle retskrivning siger Vester Torup uden h. Læs mere...

Drikkevand uden arsen Silhorko, 31-12-2009

Siden den nye grænseværdi for arsen blev introduceret i 2003, har SILHORKO løst arsen-problemet for en række vandværker ved hjælp af adsorption med jerngranulat Bayoxide® E33P, som firmaet har eneretsforhandling på i Danmark. De gode resultater og erfaringer kan uden videre overføres til andre vandværker med samme problem. Læs mere...

Pump Audit viser vejen til besparelser og et bedre miljø Poul Bøgelund, Grundfos, 31-12-2009

Grundfos DK A/S har netop lanceret Pump Audit, som er et koncept, der præcist dokumenterer, hvor store effektivitets-forbedringer vandværker og andre kan opnå ved at udskifte ikke tidssvarende pumper med nye, energioptimerede Grundfos-pumper. Læs mere...

Er dit vandværks hjerte i topform ? Poul Bøgelund, Grundfos, 31-12-2009

Avancerede pumpesystemer, der muliggør mærkbare energibesparelser, er en naturlig del af Grundfos’ produktsortiment i dag. Sådan har det ikke altid været, hverken hos Grundfos eller ude hos forbrugerne, men udviklingen og klimafokuseringen har gjort sit til, at alle i dag er bevidste om energibesparelser. Læs mere...