Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Skolemadordning og rent vand fra hanen... Redaktionen, 10-04-2018

Læs mere...

Energi af høj klasse Redaktionen, 10-04-2018

Læs mere...

Pilotprojekt i Syddjurs kommune Redaktionen, 11-04-2018

Læs mere...

Unge i folkeskolen oplyses om vand Redaktionen, 11-04-2018

Læs mere...

Vandværket i Skolen Redaktionen, 10-04-2018

Læs mere...

Årets Vandværk 2018 - Balle Redaktionen, 11-04-2018

Formanden for Balle Vandværks bestyrelse, gårdejer Jørgen Brøgger,ser gerne at der kommer mere fokus på private vandboringer og brønde. De kan være kilden til forurening og findes i stort antal ved nedlagte landbrug og huse imellem vandværkerne. Der er ikke de samme krav om tilsyn med disse enkeltmandsforsyninger på samme måde som for de etablerede vandværker med mange forbrugerer. – Hvis man sløjfer nogle af disse boringer og brønde, og i stedet etablerer en forsyning med vandledninger, så kunne man komme langt. Læs mere...

Unge i folkeskolen skal lære om vand Redaktionen, 09-03-2018

Syddjurs Kommunes skoleområdet har indgået en ny aftale med Syddjurs Vandråd. Aftalen indebærer, at der kan udbydes undervisning af skoleelever på kommunens vandværker. Læs mere...

Mesing vandværk får ny rentvandsbeholder i rustfri stål Redaktionen, Vandguiden, 26-10-2017

Vandværket, der siden 1912 har leveret vand til den lille by Mesing lidt uden for Skanderborg, blev tidligere på året ramt af en uheldig bakteriologisk forurening. Læs mere...

Fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand Redaktionen, 04-10-2017

Den seneste tids presseomtale omkring forekomster af pesticidrester i drikkevandet har medført, at flere vandværker er blevet inddraget i debatten. Læs mere...

Årets Vandværk 2017 - Kongerslev Thorkild Christensen, Forlaget Himmerland, 04-09-2017

De brænder for godt vand i Kongerslev. Med godt vand i rigelig mængde i boringerne, to vandværker med tidssvarende installationer, og en bestyrelse som brænder for at løse de forsyningsmæssige opgaver på en fornuftig måde, er man godt kørende vandværksmæssigt i Kongerslev i Østhimmerland. Læs mere...

Årets Vandværk 2016 - Trustrup-Lyngby (Djursland) Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2016

Samdrift er nøgleordet hos Trustrup-Lyngby Vandværk I/S. På Djursland, 10 kilometer fra Grenaa, ved man, hvad samdrift og effektivitet kan føre med sig ... Læs mere...

Letforståelig information via Vandguiden og www.vandarkiv.dk Redaktionen, 01-01-2016

I 2016 fusionerer www.vandarkiv.dk og www.vandguiden.dk. Det bliver et spændende projekt og vil lette vandværkernes adgang til information. Domænenavnet vandarkiv.dk vil stadig bestå, så hvis man søger ... Læs mere...

Hvordan bruges Vandguiden Redaktionen, 01-01-2016

De fleste abonnenter benytter VANDGUIDEN – også kaldet »Lommebog for Vandmænd« – som et værktøj til møder og til opslag hen over året ... Læs mere...

Vejledning om og liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand Redaktionen, 01-01-2016

(Erstatter borings- og drikkevandskontrollisten over pesticider under pkt. 1.8 i bilag A i Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Miljøstyrelsen nr. 3/2005). Læs mere...

Årets vandværk 2015 - Fjerritslev Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2015

Årets Vandværk 2015: I Fjerritslev koster vand 40 øre pr. kbm. - Et lille sundt og godt vandværk! Læs mere...

Årets Vandværk 2013 - Tårs Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2014

De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er nemlig ejer af et areal få hundrede meter borte, som har været drevet økologisk i omkring 30 år. Læs mere...

Til ære og minde om Kristen Simonsen Redaktionen, 01-01-2014

Kristen Simonsen døde i februar 2013, og vi har valgt at bringe dele af hans artikel fra 2013, som handler om de kerneværdier, som Kristen stod for, nemlig samarbejde mellem vandværker. Læs mere...

Overlevelse i vandsektoren Redaktionen, 01-01-2013

Det er blevet vanskeligere at drive vandværk i Danmark. Myndighedskravene bliver større og større, indtjeningen bliver sværere, bestyrelsesarbejdet kan være surt. Læs mere...

Vandets mand i Brovst Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2013

Vand og vandværker udgør det halve liv for Kristen Simonsen i Brovst. Læs mere...

Tilbud til bestyrelser for regionerne, vandråd, kontaktudvalg og vandværksgrupper. Redaktionen, 01-01-2013

Et godt tilbud fra en kreds af leverandører og Vandguiden til Vandværker. Læs mere...

Tilstandsrapport om vandværkets nydannede grundvand Redaktionen, 01-01-2012

I Vandguiden 2011 blev der fortalt om værktøjet DAVIS og om muligheden for, at det enkelte vandværk hvert år kan få udarbejdet en tilstandsrapport for sit nydannede grundvand. Læs mere...

Fortæl om vandværket Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2012

Mange tænker ikke over det, men det lokale vandværk er mange steder byens eller områdets største forening rent medlemsmæssigt – ganske simpelt af den årsag, at ingen kan undvære vand! Læs mere...

Årets Vandværk 2012 - Vandforsyningen for Brovst og Omegn Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2012

Orden og akkuratesse. Det er, hvad der straks falder i øjnene ved et besøg på vandværket og i administrationen hos Brovst Vand A.m.b.a. Og det er heller ikke tilfældigt, at gæster på vandværket i Bøge Bakker i udkanten af Brovst skal iklæde sig blå »futter« Læs mere...

Ny kildeplads til Vandforsyningen Brovst og Omegn giver forbrugerne en ekstra sikkerhed for rent drikkevand. Redaktionen, driftsleder Kjeld Imer og Jørgen Sørensen, 31-12-2011

2.350 forbrugere i Brovst og omegn kan se frem til en fremtid med endnu større sikkerhed for rent drikkevand. I løbet af sommeren 2010 er der udført to nye indvindingsboringer, og der er gennemført en langtidspumpning, som dokumenterer en god vandkvalitet med mulighed for endnu flere boringer i området. Læs mere...

Truede vandtårne i bogform Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 31-12-2010

Der er meget historie i mange af de danske vandtårne, som repræsenterer en overset del af dansk kulturhistorie. Nu er der udgivet en bog om emnet – med billeder og oplysninger om samtlige danske vandtårne Læs mere...

Fra I/S til a.m.b.a. Redaktionen, 31-12-2010

Mange danske vandværker har i årevis været drevet som interessentskab – et I/S, men i øjeblikket sker der ændringer hos en del vandværker, som tilpasser sig tiden, og ruster sig til fremtidens udfordringer. Læs mere...

Årets Vandværk 2010: Thorning Vandværk er nyrenoveret og har styr på tingene Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 31-12-2010

Når vandværket i digterpræsten St. St. Blichers by Thorning i Midtjylland fylder 100 år til sommer, sker det med et totalt renoveret værk, der er up to date omkring boring, pumper, vandbehandling, styring og sikkerhed. Læs mere...

Gode råd og oplysninger fra Vandguiden - bevar den decentrale vandforsyning i Danmark Redaktionen, 31-12-2009

Indsatsplanlægning – følg med i projekt på Samsø i 2009. Indsatsplanlægningen er gået delvis i stå efter strukturreformen, men det forventes, at der i 2009 igen kommer gang i den vigtige planlægning af fremtidens rene grundvand, hvilket er hele grundlaget for, at der i Danmark fortsat kan findes mange forsyningsenheder baseret på rent grundvand. Læs mere...