Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Vandværkets livslinjer Gunnar Olsen, A. Højfeldt A/S, 20-11-2017

Hvis vi skal sikre en optimal vandforsyning til vore forbrugere skal alle vandværkets 4 – 5 livslinjer ”boringer / råvandspumper”, ”behandlingsanlæg”, ”reservoirbeholder (e)” , ”udpumpningsanlæg” og ”distributionsnettet” være fuldt funktionsdygtige. Læs mere...

Så spar dog på vandet Ida Koch, DTU Miljø og Leif Koch A/S, 01-01-2016

En sætning der i manges øre vil fremkalde deres forældres stemmer og bringe dem tilbage til barndomshjemmet. Man kan også spare på vandet på andre måder end ... Læs mere...

Vandspild udfordrer vandværker Leif Koch, 01-01-2015

I Danmark varetager vandværkerne rensning af grundvandet, for at sikre en høj drikkevands-kvalitet. Rensning er dog ikke det eneste stykke arbejde der skal ligges når det gælder håndtering af drikkevandet. Læs mere...

En god ledningsregistrering og besvarelser på graveforespørgsler til LER går hånd i hånd Jesper Thvilum, Thvilum, 01-01-2016

Ledningsejerregistret, LER, blev oprettet i 2005. Siden da har det været lovpligtigt, at alle ledningsejere skulle registrere sig i registret og Læs mere...

Den mest "skånsomme" og grundige metode, til rensning og inspektion af rentvandstanke Jørgen Høgberg, JH DYK, 01-01-2016

En kort beskrivelse, efterfulgt af vores anbefalinger og vores muligheder til kontrol af rentvandstanke. Læs mere...

Ny metode til beskyttelse af rentvandstanke Pooltech, 01-01-2015

Mange rentvandstanke af beton er bygget i 40 erne og 50 erne, og er mærket af tidens tand med utætheder og indsivning af vand udefra til følge. Læs mere...

Tema: Udpumpning og forbrug Redaktionen, 01-01-2016

Forsyningsledninger, ledningsregistrering, trykforøger, kontrol af målere, forbrugermåler, nyheder, tips og idéer Læs mere...

Videnskabeligt belæg for kalkknuserens virkning AMTech Aqua Miljø, 01-01-2014

Kalkknuseren renser for belægning af kalk i vandrør og på varmelegemer - og samtidig falder forbruget af pleje- og rengøringsmidler. Kalk i vandet koster den danske forbruger penge og besvær, Læs mere...

Hygiejne på vandværket Anders Eriksen, Food Diagnostics, 01-01-2014

Da vand iht. til den nye bekendtgørelse 132 er at betragte som en fødevare, stilles der i dag langt højere krav til leverandører af vand. Læs mere...

Bedre egenkontrol og projekt "Det Bakteriefrie Vandværk" Dorthe Michelsen, DVN og Katrine Nørrelund, FoodDiagnostics, 01-01-2014

Vandværkerne stilles over for store krav til vandkvaliteten, og specielt den biologiske kontrol kan volde problemer rundt omkring. Læs mere...

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspection af rentvandstanke på vandværket Jacob Haugaard, Danwatec, 01-01-2014

I og med, at den nye bekendtgørelse om kvalitetssikring er trådt i kraft, skal vandværket indføre regler for kvalitetssikring – herunder punkt E. - Beholderanlæg, inden d. 31. december 2014. Læs mere...

Brug Analyserne! Morten Due, DonsLab, 01-01-2014

Ethvert vandværk skal have lavet analyser iflg. bek. for vandkvalitet og tilsyn for at kunne dokumenterer drikkevandskvaliteten. Læs mere...

Analysestyring med eksempel og forslag til forbedringer Dorthe Michelsen, DVN, 01-01-2013

I forbindelse med vores arbejde med uvildige tilstandsrapporter og handlingsplaner for vandværker foretager vi som rutine en nøje gennemgang af alle historiske råvands- og drikkevandsanalyser Læs mere...

Lækagesporing i praksis Jørgen W. Koch, Leif Koch, 01-01-2013

Effektiv lækagesporing kan grundlæggende deles op i følgende fire hovedelementer: Grovlokalisering, finlokalisering, overvågning og vedligehold. Læs mere...

Tilbagestrømssikring af almindelige husstande Ib Thygesen, J.C. Hansens Metalvarefabrik, 01-01-2013

Som følge af kraftig forurening af drikkevandet i et vandværk på Østsjælland tilbage i 2007 har der været stigende fokus på sikring af drikkevandet. Vandværkets ledningsnet blev forurenet med teknisk vand (renset spildevand) fra områdets renseanlæg Læs mere...

Inspektion af rentvandstanke og ny lovgivning Jacob Haugaard, Danwatec, 01-01-2013

I denne uge blev »Udkast til lovforslag om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg« udsendt fra Miljøministeriet. Heri står bl.a., at kvalitetssikringen skal: »vurdere risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne, og prioritere indsatsen efter, hvor stor risiko for forurening af vandet er« Læs mere...

Bakteriologisk kontrol - hvad sker der i laboratoriet? Morten Due, R. Dons' Laboratorium, 01-01-2013

For de af jer, der ikke har været på besøg i laboratoriet for at se, hvordan analyserne udføres, er her en beskrivelse, af hvilket arbejde vi udfører i forbindelse med en bakteriologisk kontrol Læs mere...

Trykforøger Christian Christiansen, Brøndborerfirmaet P. Christiansen, 01-01-2012

De fleste vandværker kender problemet. Forbrugere, som mangler vand eller rettere tryk, ikke så meget dem, som ligger tæt på hovedforsyningsledningerne, men dem, som har et stort forbrug og ligger i forsyningsnettets yderste ende. Læs mere...

Ny vejledning om analyser for pesticider og nedbrydningsprodukter Sven-Erik Lykke, AnalyTech, 01-01-2012

Fra januar 2012 træder en ny vejledning til bekendtgørelse om drikkevand i kraft. Vejledningen erstatter pesticidlisten under pkt. 1.8 i bilag A i Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Miljøstyrelsen nr. 3/2005. Læs mere...

Vedligeholdelse af vandværker Karsten Jensen, Danwatec, 01-01-2012

I Vandguiden 2010 skrev jeg en artikel omkring vedligeholdelse af vandværker, eller rettere problematikken og risikoen ved den manglende vedligeholdelse. Temaet var netop at få styr på, hvornår »hvem har gjort hvad«, og om tingene er optimerede efter den aktuelle drift. Læs mere...

Professionel vandværkspasning Karsten Jensen, Danwatec, 31-12-2011

Heller ikke 2010 var et år, hvor vi undgik forureningsepisoder. Året blev dog mest præget af to store sager i Køge og Århus. Især Køge-sagen viser hvor vigtigt, det er at holde sine vandreservoirer i god stand og vedligeholde og rengøre det med jævne mellemrum. Læs mere...

Mitdrikkevand.dk - et internetbaseret e-arkiv. Dorthe Michelsen, DVN, 31-12-2010

En teknisk hjemmeside som giver en ekstra sikkerhed for vandværkets vigtigste data og oplysninger og en god måde at dele oplysninger mellem bestyrelse og vandværks-passer. Læs mere...

Digital web-baseret daglig drift = tilgængelighed her og nu Jens Chr. Madsen, Galten Elværk, 31-12-2010

Det er med rimelig stor sikkerhed, at det digitale medie til ledningsregistrering er et uovertruffent arbejdsredskab for alle os, der skal levere oplysninger om nedgravede ledninger. Det gør hverdagen nemmere og effektiviteten meget højere – både for os selv og for de forespørgsler eller samarbejdspartnere, vi udveksler ledningsinformationer med. Læs mere...

Fremtidens vandværk / decentral vandforsyning Gunnar Olsen, Midt-Jysk Vandrens, 31-12-2010

Den decentrale vandforsyning er i perioder under angreb fra forskellige myndigheder/eksperter, hvor nogle mener, at vi skal ned på 50 vandforsyninger i løbet af nogle år, og myndighederne vil have udarbejdet en »Benchmarking«, hvor alle vandforsyninger over omkring 200.000 m³/år tilsyneladende skal sammenstilles med store kommunale vand- og spildevandsanlæg, hvilket ikke på nogen måde kan være relevant. Læs mere...

Med vandværkets IT-styring bliver det nemt at dokumentere at vandværket har orden i "tingene" Dorthe Michelsen, DVN, 31-12-2009

DVN har videreudviklet www.mitdrikkevand.dk med en række nye IT-moduler, som udgør »Vandværkets IT Styring«. Systemet er et åbent system, og alle vandværkets leverandører inviteres til at deltage i den løbende opdatering af det enkelte vandværks data samt benytte systemet til løbende tilsyn, service m.m. Læs mere...

Bevar den decentrale vandforsyning Per Graveen, Gravesen Elektronik, 31-12-2009

Der er mange trusler mod den decentrale vandforsyning. En af disse er problemer med at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Det er der flere årsager til. Generelt er vores livsstil ændret meget i løbet af de sidste 20-30 år, og der bliver længere mellem specielt yngre personer, der vil og kan afse den nødvendige tid til vandværksarbejdet Læs mere...