Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Pilotprojekt "Vand i Skolen" , 29-02-2020

Pilotprojekt "Vand i Skolen" Skolen er samfundets første bastion, når det gælder dannelse og uddannelse af børn. Børnene er de nye generationer, som skal overtage og videreføre vores verden, når vi andre ikke kan mere. Derfor er det vigtigt med indsigt og viden. Vigtigt at kende til sammenhænge. Læs mere...

Skolemadordning og rent vand fra hanen... Redaktionen, 10-04-2018

Læs mere...

Energi af høj klasse Redaktionen, 10-04-2018

Læs mere...

Pilotprojekt i Syddjurs kommune Redaktionen, 11-04-2018

Læs mere...

Unge i folkeskolen oplyses om vand Redaktionen, 11-04-2018

Læs mere...

Årets Vandværk 2018 - Balle Redaktionen, 11-04-2018

Formanden for Balle Vandværks bestyrelse, gårdejer Jørgen Brøgger,ser gerne at der kommer mere fokus på private vandboringer og brønde. De kan være kilden til forurening og findes i stort antal ved nedlagte landbrug og huse imellem vandværkerne. Der er ikke de samme krav om tilsyn med disse enkeltmandsforsyninger på samme måde som for de etablerede vandværker med mange forbrugerer. – Hvis man sløjfer nogle af disse boringer og brønde, og i stedet etablerer en forsyning med vandledninger, så kunne man komme langt. Læs mere...

Unge i folkeskolen skal lære om vand Redaktionen, 09-03-2018

Syddjurs Kommunes skoleområdet har indgået en ny aftale med Syddjurs Vandråd. Aftalen indebærer, at der kan udbydes undervisning af skoleelever på kommunens vandværker. Læs mere...

Har du styr på IT-sikkerheden på dit vandværk? Peter Toft, DVN, 26-01-2018

DVN kan tilbyde at gennemgå jeres IT-installation, gøre jer klar til Persondataforordningen, og hjælpe jer med at få sikret de huller, der evt. kunne være i software, hjemmeside, firewall, Windows, Office365, osv. – få styr på jeres data og backup. Læs mere...

Årets Vandværk 2016 - Trustrup-Lyngby (Djursland) Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2016

Samdrift er nøgleordet hos Trustrup-Lyngby Vandværk I/S. På Djursland, 10 kilometer fra Grenaa, ved man, hvad samdrift og effektivitet kan føre med sig ... Læs mere...

Sekretariatsopgaver for Vandråd! Dorthe Michelsen, DVN, 01-01-2016

DVN har pr. 1. september 2015 fået en ny opgave for Syddjurs Vandråd, som består i at være Sekretariat for Vandrådet... Læs mere...

Administration af Vandværker - Gør det selv lettere eller outsource Niels Bach Vinther, Medlem af VRPnetværket (Vandværkernes RegnskabsPartner), 01-01-2016

At drive et vandværk er ikke det samme, som det har været! Der er rigtigt mange opgaver på et vandværk, og der kommer stadig flere til... Læs mere...

Vandværket i Skolen Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2016

Pilotprojekt ”VIS” - Ny metode til bl.a. det lokale vandværks overlevelse! Læs mere...

Hjælp til bestyrelser og vandværkspassere/ driftsledere Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2016

DVN har oplevet en stigende interesse for at levere uvildig rådgivning til vandværker. Læs mere...

Måler og registrerer vi tilstrækkeligt på vandværket ? - eller evt. for lidt eller for meget ? Svend Erik Toft, Hjerm Vandværk, 01-01-2016

Hjerm Vandværk deltog i 2014 i vandteknisk- og hygiejnekursus iht. bekendtgørelse nr. 132 og fik ved samme lejlighed udarbejdet et ledelsessystem. Hjerm vandværk arbejdede efterfølgende videre med ledelsessystemet, Læs mere...

Hvordan bruges Vandguiden Redaktionen, 01-01-2016

De fleste abonnenter benytter VANDGUIDEN – også kaldet »Lommebog for Vandmænd« – som et værktøj til møder og til opslag hen over året ... Læs mere...

Erfaringer med KUV - Kurser og Ledelsessystemer i 2014 og lidt om forventninger til fremtiden DVN, 01-01-2015

Mit primære arbejde mht. KUV - Kurser & ledelsessystemer har været at organisere forløbet. Læs mere...

Bestyrelsesansvar/ bestyrelsesansvarsforsikring Advokat Niels Pedersen, Nibe, 01-01-2015

Siden finanskrisen i Danmark accelererede i år 2007 – har der i rigtig mange sammenhænge været stillet spørgsmål om bestyrelsesansvar. Læs mere...

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2014

Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem med Kursus i Drift og Hygiejne, adskilt eller som en samlet pakkeløsning. Læs mere...

Overlevelse i vandsektoren Redaktionen, 01-01-2013

Det er blevet vanskeligere at drive vandværk i Danmark. Myndighedskravene bliver større og større, indtjeningen bliver sværere, bestyrelsesarbejdet kan være surt. Læs mere...

Tilbud til bestyrelser for regionerne, vandråd, kontaktudvalg og vandværksgrupper. Redaktionen, 01-01-2013

Et godt tilbud fra en kreds af leverandører og Vandguiden til Vandværker. Læs mere...

KUV er også et teknisk ledelsessystem Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2012

Projekt KUV behøver ikke at medføre store ændringer på de vandværker, som indfører systemet. Vandværket kan fortsætte sin nuværende vandværkspasning, blot med den forskel, at der nu er lavet en arbejdsbeskrivelse med fastlagte procedurer og informationer om vandværkets egenkontrol og overvågning. Læs mere...

Informationssystem til vandværks-passer og bestyrelsen Dorthe Michelsen, DVN, 31-12-2011

Den engagerede, tekniske assistance til både store og små vandforsyninger er DVNs varemærke. Vi sætter en ære i at målrette indsatsen efter hvert enkelt vandværks behov – og med vores fleksible IT-system www.mitdrikkevand.dk har vi skabt en informationsplatform, som kan benyttes af både vandværks-passeren og bestyrelsen til både dokumentation og ledelse. Læs mere...

Autorisation til vandværksfirmaer? Karsten Jensen, Danwatec, 31-12-2010

Året 2009 går snart på hæld og igen har det været et år, hvor medierne har brugt megen spalteplads på artikler om forurening på vandværker, og hvor mere eller mindre selvbestaltede »eksperter« kræver skærpet kontrol, flere analyser m.m. Læs mere...

Fra I/S til a.m.b.a. Redaktionen, 31-12-2010

Mange danske vandværker har i årevis været drevet som interessentskab – et I/S, men i øjeblikket sker der ændringer hos en del vandværker, som tilpasser sig tiden, og ruster sig til fremtidens udfordringer. Læs mere...

Vandværkerne bør huske telefonbogen! Redaktionen, 31-12-2010

- Husk telefonbogen når der skal gøres opmærksom på vandværkets eksistens, hvem der er driftsbestyrer, og hvilket nummer man kan ringe til, hvis der er et vandforsyningsproblem, som skal løses! Læs mere...

Fælles hjemmeside og elektronisk beredskabsplan for Herning Vandråd Henning Salling-Poulsen, Herning Vandråd, 31-12-2010

Herning Vandråd havde i nogen tid arbejdet på en fælles kommunal beredskabsplan, hvor vandværkernes egne lokale beredskabsplaner skulle implementeres i, så det fungerede som en helhed. Læs mere...

Med vandværkets IT-styring bliver det nemt at dokumentere at vandværket har orden i "tingene" Dorthe Michelsen, DVN, 31-12-2009

DVN har videreudviklet www.mitdrikkevand.dk med en række nye IT-moduler, som udgør »Vandværkets IT Styring«. Systemet er et åbent system, og alle vandværkets leverandører inviteres til at deltage i den løbende opdatering af det enkelte vandværks data samt benytte systemet til løbende tilsyn, service m.m. Læs mere...

Et netværk af små enheder - forsvar for den decentrale vandforsyning DVN, 31-12-2009

Set fra et geologisk perspektiv burde videregående vandbehandling dybest set ikke være en nødvendighed i et land som Danmark. Men vores stedvise ubetænksomme adfærd har imidlertid ændret ved det forhold. Læs mere...

Decentral vandforsyning Henning Salling-Poulsen, Herning Vandråd, 31-12-2009

Det er regeringens målsætning, og hermed også alle lavere instanser, der har med vandforsyning at gøre, at den decentrale vandforsyning skal bevares. Som medlem af de private vandværkers (FVD) bestyrelse slutter jeg naturligvis op om denne målsætning. Læs mere...

Dataopsamling til analysebrug på vandværket Christian Christiansen, Brøndborerfirmaet P. Christiansen, 31-12-2009

Mange vandværker har gennem tidens løb registreret udpumpet vandmængde ved at aflæse hovedmåleren på værket. Flere har også aflæst elforbruget. Disse informationer har for mange dannet grundlaget for analyse af vandværkets driftstilstand. Læs mere...