Søg i artikeldatabasen

Her kan du søge i tidligere udgivelser af Vandguiden

Dvn.dk - Hjemmesider om vand , 22-03-2020

Vand på nettet: I DVN’s arbejde for rent drikkevand er hjemmesider til vandværker og skoleprojekter blevet et vigtigt redskab til at engagere borgerne. Til den ene side spejler Halkær Bredning en blå himmel, og til den anden side har vi en blank sø mellem grønne bakker. Vi er på Dansk Vand- og Naturcenters kontor i Himmerland, og udsigten ligner en kommentar til opgaverne på skrivebordene: Her handler det om vand, og det har det gjort i de mere end 20 år, hvor DVN har rådgivet i beskyttelse og indvinding af drikkevand i Danmark. Læs mere...

Årets Vandværk 2016 - Trustrup-Lyngby (Djursland) Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2016

Samdrift er nøgleordet hos Trustrup-Lyngby Vandværk I/S. På Djursland, 10 kilometer fra Grenaa, ved man, hvad samdrift og effektivitet kan føre med sig ... Læs mere...

Sekretariatsopgaver for Vandråd! Dorthe Michelsen, DVN, 01-01-2016

DVN har pr. 1. september 2015 fået en ny opgave for Syddjurs Vandråd, som består i at være Sekretariat for Vandrådet... Læs mere...

Administration af Vandværker - Gør det selv lettere eller outsource Niels Bach Vinther, Medlem af VRPnetværket (Vandværkernes RegnskabsPartner), 01-01-2016

At drive et vandværk er ikke det samme, som det har været! Der er rigtigt mange opgaver på et vandværk, og der kommer stadig flere til... Læs mere...

Vandværket i Skolen Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2016

Pilotprojekt ”VIS” - Ny metode til bl.a. det lokale vandværks overlevelse! Læs mere...

Hjælp til bestyrelser og vandværkspassere/ driftsledere Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2016

DVN har oplevet en stigende interesse for at levere uvildig rådgivning til vandværker. Læs mere...

Måler og registrerer vi tilstrækkeligt på vandværket ? - eller evt. for lidt eller for meget ? Svend Erik Toft, Hjerm Vandværk, 01-01-2016

Hjerm Vandværk deltog i 2014 i vandteknisk- og hygiejnekursus iht. bekendtgørelse nr. 132 og fik ved samme lejlighed udarbejdet et ledelsessystem. Hjerm vandværk arbejdede efterfølgende videre med ledelsessystemet, Læs mere...

Hvordan bruges Vandguiden Redaktionen, 01-01-2016

De fleste abonnenter benytter VANDGUIDEN – også kaldet »Lommebog for Vandmænd« – som et værktøj til møder og til opslag hen over året ... Læs mere...

Administration Redaktionen, 01-01-2016

Vandforsyningsloven definerer følgende opgavefordeling mellem Miljøministeriet, kommune og vandforsyning. Læs mere...

Tema: Administration og egenkontrol, kontaktudvalg, vandråd Redaktionen, 01-01-2016

Forbrugerafregning, bestyrelsesansvar, forsikring, finansiering, tilstandsrapport og handlingsplaner, analyser, budget, takstblad m.m. samt om information. Læs mere...

Egenkontrol med overskud! Tonny Nielsen, Fooddiagnostics, 01-01-2015

Med indførsel af den nye vandbekendtgørelse er det blevet vandværkernes ansvar at indføre egenkontrol på vandværkerne, .... Læs mere...

Erfaringer med KUV - Kurser og Ledelsessystemer i 2014 og lidt om forventninger til fremtiden DVN, 01-01-2015

Mit primære arbejde mht. KUV - Kurser & ledelsessystemer har været at organisere forløbet. Læs mere...

Bestyrelsesansvar/ bestyrelsesansvarsforsikring Advokat Niels Pedersen, Nibe, 01-01-2015

Siden finanskrisen i Danmark accelererede i år 2007 – har der i rigtig mange sammenhænge været stillet spørgsmål om bestyrelsesansvar. Læs mere...

Årets vandværk 2015 - Fjerritslev Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2015

Årets Vandværk 2015: I Fjerritslev koster vand 40 øre pr. kbm. - Et lille sundt og godt vandværk! Læs mere...

Hvilke nøgletal og data har en bestyrelse brug for? Mads V. Sørensen, Sønderup Vandværk, 01-01-2015

Med indførelse af Ledelsessystem i henhold til bekendtgørelsen kommer vandværkerne til at indsamle store mængder data. Læs mere...

Vejen til rent drikkevand Peter Petersen, formand Oksbøl Sogns Vandforsyning, 01-01-2015

Alle vore decentrale almene vandværker er lovmæssigt blevet pålagt at indføre et Ledelsessystem og få det implementeret inden udgangen af 2014. Læs mere...

Hvordan sikrer vi den decentrale vandforsyning Gunnar Olsen, Midt-Jysk Vandrens, 01-01-2014

Problemerne/opgaverne for de danske vandværker er mangeartede; vi skal sikre en optimal vandkvalitet, hvilket langt de fleste bestyrelser gør en meget stor indsats for, men vi skal også prøve at få den korrekte information ud til forbrugerne, herunder især til pressen og politikerne. Læs mere...

Administration Redaktionen, 01-01-2014

Vandforsyningsloven definerer følgende opgavefordeling mellem Miljøministeriet, kommune og vandforsyning. Læs mere...

Årets Vandværk 2013 - Tårs Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2014

De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er nemlig ejer af et areal få hundrede meter borte, som har været drevet økologisk i omkring 30 år. Læs mere...

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2014

Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem med Kursus i Drift og Hygiejne, adskilt eller som en samlet pakkeløsning. Læs mere...

Kursus i kvalitetssikring på almene vandforsyninger Sven Weel Jensen, formand for Syddjurs Vandråd og Svend Bradstrup, formand for Norddjurs Vandråd, 01-01-2014

Den 8. februar trådte Bekendtgørelse nr. 132 om Kvalitetssikring på Almene Vandforsyninger i kraft. En bekendtgørelse, som havde været et stykke tid undervejs, og hvis intentioner blev bakket op også af de små private vandværkers forening FVD. Læs mere...

Rent vand i høj kvalitet til alle forbrugere Sven Weel Jensen, formand for Syddjurs Vandråd og Svend Bradstrup, formand for Norddjurs Vandråd, 01-01-2014

Når forbrugeren åbner sin vandhane forventer hun, at der kommer rent, koldt og velsmagende drikkevand ud af hanen. Det har hun også krav på. Læs mere...

KUV - et ledelsessystem DVN, 01-01-2013

Projekt KUV behøver ikke at medføre store ændringer på de vandværker, som indfører systemet. Vandværket kan fortsætte sin nuværende vandværkspasning, blot med den forskel at der nu er lavet en arbejdsbeskrivelse med fastlagte procedurer og informationer Læs mere...

Overlevelse i vandsektoren Redaktionen, 01-01-2013

Det er blevet vanskeligere at drive vandværk i Danmark. Myndighedskravene bliver større og større, indtjeningen bliver sværere, bestyrelsesarbejdet kan være surt. Læs mere...

Vandets mand i Brovst Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2013

Vand og vandværker udgør det halve liv for Kristen Simonsen i Brovst. Læs mere...

Tilbud til bestyrelser for regionerne, vandråd, kontaktudvalg og vandværksgrupper. Redaktionen, 01-01-2013

Et godt tilbud fra en kreds af leverandører og Vandguiden til Vandværker. Læs mere...

VANDRÅD - De forbrugerejede og forbrugerstyrede vandforsyningers fremtil Kristen Simonsen, formand Region Nord, 01-01-2013

Der står i Region Nords vedtægters formål §2, stk. 4: Regionen opretter og leder et Regionsvandråd med en repræsentant fra de enkelte Vandråd i kommunerne. Der afholdes mindst et møde om året eller efter behov. Læs mere...

Ledelse og uddannelse for vandværker Ole Wiil, landsformand, FVD, 01-01-2013

I en pressemeddelelse skriver miljøministeren, at alle danske vandværker skal have systematiske arbejdsrutiner. Målet er at halvere antallet af drikkevandsforureninger. Læs mere...

Vejledning om teknisk tilsyn Redaktionen, 01-01-2012

Denne vejlednings formål er at støtte og vejlede kommunerne omkring udførelsen af de tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg, men vejledningen henvender sig også til vandværkerne og vandselskaberne, og til dels til forbrugerne omkring forståelsen og anvendelsen af vandforsyningslovens regelsæt om tilsyn med vandforsyningsanlæg. Læs mere...

KUV er også et teknisk ledelsessystem Jørgen Krogh Andersen, DVN, 01-01-2012

Projekt KUV behøver ikke at medføre store ændringer på de vandværker, som indfører systemet. Vandværket kan fortsætte sin nuværende vandværkspasning, blot med den forskel, at der nu er lavet en arbejdsbeskrivelse med fastlagte procedurer og informationer om vandværkets egenkontrol og overvågning. Læs mere...

Fortæl om vandværket Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2012

Mange tænker ikke over det, men det lokale vandværk er mange steder byens eller områdets største forening rent medlemsmæssigt – ganske simpelt af den årsag, at ingen kan undvære vand! Læs mere...

Årets Vandværk 2012 - Vandforsyningen for Brovst og Omegn Thorkil Christensen, Forlaget Himmerland, 01-01-2012

Orden og akkuratesse. Det er, hvad der straks falder i øjnene ved et besøg på vandværket og i administrationen hos Brovst Vand A.m.b.a. Og det er heller ikke tilfældigt, at gæster på vandværket i Bøge Bakker i udkanten af Brovst skal iklæde sig blå »futter« Læs mere...

Den decentrale vandforsyning længe leve Ole Wiil, landsformand, FVD, 01-01-2012

Det er et erklæret mål for FVD, at den decentrale vandforsyning skal bevares med alle midler. Derfor ønsker vi heller ikke store vandforsyningsfabrikker, men små lokale vandforsyninger, som jo giver den største forsyningssikkerhed, hvis forureningen rammer. Læs mere...

Grundfos pumper stopper huller i vandforsyningen Grundfos, 31-12-2011

Hvert eneste år fosser milliarder af liter rent drikkevand ud af utætte rørledninger længe før, de når forbrugerne. Grundfos teknologi kan reducere vandspildet enormt. Læs mere...

Turbiditet - et spørgsmål om drikkevandssikkerhed Christian Andersen, Hach Lange, 31-12-2011

Drikkevandssikkerhed handler i høj grad om at være et skridt foran, og hele tiden have kontrol over hvad der foregår i vandforsyningen. I denne sammenhæng er måling af turbiditet meget vigtig, da denne parameter fortæller en hel del om vandværkets driftsforhold og kvaliteten på drikkevandet. Læs mere...

Fremtidens vandværk/dokumenteret drikkevandssikkerhed Flemming Hansen, Næstved Brøndboring, 31-12-2010

Der er indenfor de senere år sket meget i vandsektoren, specielt for de mindre private vandværker. En ny generation er ved at tage over, hvilket indebærer, at den gamle »vandværks-passer« er ved at gå på pension. Læs mere...

Sikkerhed er også et spørgsmål om hurtig levering af analyseresultater Peter Mortensen, Eurofins, 31-12-2010

Grundig prøvetagning og troværdige analyser er ikke meget værd, hvis resultaterne ikke kommer til tiden. Som alle i branchen ved, er der i disse år en stigende opmærksomhed på drikkevandskvaliteten. Læs mere...